Co umíme

  • granty na opravu a obnovu nemovitých věcí – fasád (statika, odvlhčení, omítky, odstranění graffiti a antigraffitové nátěry, obklady, balkony, zábradlí, dlažby, svody, žlaby, další klempířské prvky, žerdě, pavlače, okna, parapety, žaluzie, balkonové dveře, dveřnice, vstupní dveře, vrata, výkladce včetně souvisejících prvků, sochy, plastiky, malby, sgrafita, domovní znamení, vitráže, leptaná a pískovaná skla, apod.),
  • granty na opravu a obnovu střechy a krovů (krov včetně souvisejících prací, krytina, komíny, komínové lávky, svody a oplechování prvků střechy, historické vikýře, apod.),
  • granty na opravu a obnovu veřejného interiéru (schody, schodnice, dlažba, mozaiky, obklady stěn, zábradlí, mříže, dřevěné stěny včetně zasklení, omítky, malby na stěnách, fresky, kostelní mobiliář, a jiné historicky cenné prvky),
  • granty na opravu a obnovu vnitrobloku, dvoru a dvorků (odvlhčení, odvodnění, dlažba dvora, pavlače) a na jiné práce, související s obnovou a opravou památkově významných objektů (restaurování malovaných stropů, vstupní brány, ohradní zdi, náhrobky, a jiné restaurátorské práce)
  • granty na obnovu movitých kulturních památek – restaurování varhan, oprava a restaurování oltářů, obrazů, soch a sousoší, plastik apod.

Můžeme nabídnout zpracování :