Ceník

orientační cena za zpracování žádosti v závislosti na rozsahu a lokalitě : 15-25 tis. Kč.

cena obsahuje:

  • obstarání všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o dotaci, kromě rozpočtů (musí zajistit žadatel)
  • vyhotovení fotodokumentace
  • zpracování a odeslání žádosti elektronickou i písemnou formou

Prosím mějte na paměti, že i správně zpracovaná a odeslaná žádost není zárukou obdržení dotace.